Xã hội bây giờ, không có tiền thì chỉ có thua thôi

Cái tầm tuổi mà người yêu cũ đi lấy chồng, địa vị, giàu sang không có, sự nghiệp thì mới chỉ bắt đầu. Chịu đủ thứ áp lực từ mọi phía gia đình xã hội, nhưng ngày nào cũng phải cố gắng vì 2 chữ trách nhiệm và tương lai.

Những áp lực này, có mấy ai thấu hiểu mà sẵn sàng ở cạnh mình những ngày tay trắng mà chia sẻ? Cho nên các ông ạ, yêu đương tầm này thì cứ để đó, vì có tiền, thì mới lo cho bản thân và những người xung quanh được.

Xã hội bây giờ, không có tiền thì chỉ có thua thôi

Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published.