Cách các nhà soạn nhạc nổi tiếng vẽ khoá Sol

Beethoven kiểu: “Không. Nhìn thế là đủ hiểu òii”

>>u/derFunkatron (1.3k points)

“CÁC ÔNG BIẾT TÔI VẼ GÌ MÀ! CỨ CHƠI ĐI!”

>u/LardyParty117 (23 points)

Và trong khi đó, giáo viên thanh nhạc sẽ cho tui rớt môn nếu tui vẽ sai 1 khoá

_____________________

u/theonetruekiing (1.2k points)

Cái của Schubert nhìn đẹp vđ

_____________________

u/Subpar_Scientist (2.4k points – x1 take my energy)

Looks like Beethoven had some “treble” with it.

_____________________

u/Cygnus0mega (189 points)

Haydn có vẻ bỏ cuộc giữa chừng khi đang cố vẽ xong 1 cái 

>u/icechelly24 (19 points)

Đúng vậy á, nhìn khác gì đứa nhóc con 2 tuổi vẽ hong

_____________________

u/dulcian_ (516 points)

Beethoven có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

_____________________

u/OnlyOneWithThisName4 (221 points – x1 cool summer)

Beethoven: “mọi người biết ký hiệu này là gì đúng không?”

……….….

Beethoven: “thôi tôi không muốn nghe phàn nàn đâu”

_____________________

u/thc-3po (71 points)

Các ông cứ nói về Beethoven nhưng đừng quên nhìn của Mendelssohn, vẽ không tệ, nhưng lại chả giống 1 khoá Sol cho lắm

>u/meeshellee14 (2 points)

Giống như ông ấy đã cố vẽ cái thứ 8, nhưng mà giữa chừng lại đổi ý.

>u/d00d_wtf (5 points)

Đó là ví dụ minh họa tuyệt vời cho khóa Sol (G-clef) lúc ban đầu. Khóa treble như chúng ta biết trước đây chỉ là một chữ d vẽ trên đỉnh chữ G, nhưng bạn vẫn có thể thấy các chữ cái khá rõ trong các nốt nhạc của Mendelssohns.

Nói chung các ký hiệu âm nhạc cũng thật lạ loz nhỉ.

_____________________

u/4FriedChickens_Coke (11 points)

Tui thích cái của Schubert

_____________________

u/heheheheits (16 points)

Giống chữ ký cuối tranh của họa sĩ nhỉ

_____________________

u/RadioactiveFairy (2 points)

Tôi thích cách mà mỗi người vẽ khác nhau, nó cũng tương tự như âm nhạc của họ cũng không hề giống nhau vậy. Điều này rất rất là thú vị :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *