Nóng cùng World Cup 2022 – Các cô gái World Cup 2022 của VTV

BẢNG A

QATAR: Hoàng Hồng Hạnh, 5/4/2001, Hà Nội, sinh viên Đại học Luật

https://www.facebook.com/honghanh.hoang.961556

ECUADOR: Phạm Thị Đan Chi, 22/6/1997, Ninh Bình, cử nhân Đại học Lao động xã hội

https://www.facebook.com/danchiphamthi

SENEGAL: Thái Phương Thảo, 7/11/2000, Thái Bình, cử nhân Đại học Mở

https://www.facebook.com/phuongthao.thai.792

HÀ LAN: Hoa Tường Vi, 15/12/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

https://www.facebook.com/puns.pie

BẢNG B

ANH: Hoàng Minh Châu, 9/9/1996, Quảng Ninh, cử nhân Học viện Hành chính quốc gia

https://www.facebook.com/hoang.minh.chau99

IRAN: Bùi Thị Thu Trang, 26/8/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện chính sách & phát triển

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007375367998

MỸ: Phạm Hồng Ngọc, 11/10/1995, Hà Tĩnh, cử nhân Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

https://www.facebook.com/phamngocngoc.11

XỨ WALES: Trần Đan Thi, 24/6/2002, Bình Định, Đại học Kinh tế, Đại học sân khấu điện ảnh TPHCM

https://www.facebook.com/Danthi2406

BẢNG C

ARGENTINA: Hà Thị Hòa Bình, 20/8/2002, Phú Thọ, mẫu ảnh

https://www.facebook.com/hathi.hoabinh.5

SAUDI ARABIA: Nguyễn Minh Châu, 3/3/2003, Hà Nội, sinh viên Đại học văn hóa

https://www.facebook.com/chauminhdayno

MEXICO: Đinh Kiều Trang, 2/11/2000, Hà Nội, cử nhân Đại học kinh tế quốc dân

https://www.facebook.com/bea.trang.94

BA LAN: Vũ Trà My, 22/1/1993, Thái Bình, Cử nhân Cao đẳng kinh doanh và công nghệ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051077689578

BẢNG D

PHÁP: Phạm Hoàng Giang, 15/6/1999, Ninh Bình, cử nhân Đại học Mỹ thuật công nghiệp

https://www.facebook.com/giang1569

ĐAN MẠCH: Ứng Minh Phương, 26/7/1997, Hà Nội, cử nhân Học viện Phụ nữ

https://www.facebook.com/bongstyle97

ÚC: Phạm Thu Hằng, 22/7/1996, Quảng Ninh, Cử nhân Trung cấp dược

https://www.facebook.com/hangghabi

TUNISIA: Nguyễn Thục Anh, 19/11/1997, Thái Bình, cử nhân Đại học kinh doanh và công nghệ

https://www.facebook.com/thucanh.nguyen.1911

BẢNG E

TÂY BAN NHA: Đỗ Thị Thùy Linh, 25/7/2000, Thanh Hóa, DJ chuyên nghiệp

https://www.facebook.com/Djemma.2k

COSTA RICA: Nguyễn Thị Huyền Trang, 1/9/2000, Hải Dương, cử nhân Học viện Báo chí & Tuyên truyền

https://www.facebook.com/trangemma109

ĐỨC: Đỗ Thị Minh Tiến, 27/9/2002, Hà Nội, sinh viên Đại học kinh tế quốc dân

https://www.facebook.com/minhttienn

NHẬT BẢN: Nguyễn Quỳnh Anh, 2/10/1997, Hưng Yên, cử nhân Đại học Mở

https://www.facebook.com/Quynhanhhenna

BẢNG F

BỈ: Phan Thị Thúy Nga, 10/9/2000, Hưng Yên, sinh viên Đại học kinh doanh và công nghệ

https://www.facebook.com/ngagaugau

CANADA: Đỗ Thủy Ngọc Thúy, 4/1/2000, Hà Nội, Mẫu Ảnh

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008265782662

MA RỐC: Nguyễn Lan Phương, 28/12/1994, Hà Nội, cử nhân Đại học Hà Nội

https://www.facebook.com/Hacker.NHTM25

CROATIA: Nguyễn Thị Hồng Trang, 19/9/1999, Đắk Lắk, sinh viên Đại học Văn Hóa

https://www.facebook.com/trang.nguyenthihong.583

BẢNG G

BRAZIL: Cao Thu Trang, 26/5/2001, Vĩnh Phúc, sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền

https://www.facebook.com/cao.trengg265

SERBIA: Nguyễn Thị Thu Huyền, 20/12/1999, Thái Bình, cử nhân Đại học Ngoại thương Hà Nội

https://www.facebook.com/thuhuyenhmbrs

THỤY SỸ: Nguyễn Ngọc Minh, 3/9/1997, Hải Phòng, Cử nhân Học viện Tài chính

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022432890264

CAMEROON: Hoài Phương Anh, 21/11/2003, Hà Nam, sinh viên trường Sư phạm Nghệ thuật trung ương

https://www.facebook.com/phuonganh.hoai.14

BẢNG H

BỒ ĐÀO NHA: Phùng Thị Diệu Thúy, 1/5/1999, Hà Nội, cử nhân Đại học Hà Nội

https://www.facebook.com/dieu.thuy.750331

GHANA Nguyễn Tường Vy, 12/8/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện Ngân hàng

https://www.facebook.com/vytuongnguyen.2002

URUGUAY: Lê Thị Phương Thảo, 12/3/1997, Nghệ An, cử nhân Đại học Ngoại thương

https://www.facebook.com/bunny.kzib

HÀN QUỐC: Nguyễn Lan Nhi, 30/8/2000, Hà Nội, sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội

https://www.facebook.com/lannhibaby308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *