apple-da-phat-hanh-ban-thu-nghiem-macos-ventura-135-beta-release-candidate.

Apple đã phát hành bản thử nghiệm macOS Ventura 13.5 beta release candidate.

Chuyển đến nội dung

macOS 13.5 beta graphic

Hình ảnh: Foundry

Tác giả: Roman Loyola, Biên tập viên cao cấp

Roman đã báo cáo về công nghệ từ đầu những năm 1990. Sự nghiệp của anh bắt đầu tại MacUser và anh đã làm việc cho MacAddict, Mac|Life và TechTV.

Công ty Apple vừa phát hành bản thử nghiệm macOS Ventura 13.5 beta release candidate – bản phiên bản iOS 13.5 của hệ điều hành chính của họ.

Sự cập nhật này áp dụng các cập nhật cấp bậc cao để tăng cường tính bảo mật của hệ thống và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến hiệu năng. Điều này cũng bao gồm một số tính năng mới, như các lựa chọn bổ sung cho cử chỉ Face ID trên Apple Watch. Bản cập nhật cũng khắc phục nhiều lỗi bảo mật liên quan đến iCloud và phần mềm điện thoại di động của Apple.

Apple mong muốn tạo ra những cập nhật này để tăng cường bảo vệ cho người dùng của họ bởi việc cải thiện tính bảo mật của hệ thống Mac. Do đó, họ khuyên người dùng cài đặt bản cập nhật ngay lập tức để đảm bảo tính bảo mật cao nhất cho họ.

Ngoài ra, Apple cũng sẽ tiếp tục cải thiện các tính năng của macOS trước khi phát hành phiên bản chính thức. Cập nhật macOS Ventura 13.5 beta release candidate là một bước đầu để thực hiện điều này. Và chúng tôi cũng trông chờ xem sự cải thiện này sẽ như thế nào trong phiên bản chính thức của macOS Ventura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *