9 BÀI HỌC QUẢN TRỊ KINH ĐIỂN TỪ TÀO THÁO

1. Kẻ làm việc lớn, trước tiên là phải dám làm chứ không phải ngồi khóc lóc.
2. Trong lúc nguy hiểm cần tỉnh táo và phản ứng nhanh nhạy, nếu không khó toàn tính mạng.
3. Nắm giữ vị trí trung tâm, chiếm thế thượng phong, càng ở chức cao càng cần khôn khéo, biết điểm dừng, không vượt quá, đó mới là lãnh đạo giỏi.
4. Tự mình phải làm gương, nhưng đừng tự hại tính mạng của mình.
5. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng.
6. Tha được thì nên tha, cần giết thì phải giết.
7. Thiện đãi hiền tài, tất có người phò trợ.
8. Hiểu thiên văn địa lý, thế lực hùng mạnh, nhưng tự coi mình là thông minh, khinh thường địch thủ thì kiêu binh tất bại.
9. Lúc chết người ta nói lời thiện, công danh chỉ là mây khói trước mắt, người đời sau tự khắc bình xét, đừng quan tâm quá đến miệng lưỡi thế gian, anh hùng cũng được, gian tặc cũng được, mà gian hùng càng hay.
#shopmesukem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *