51% LƯỢNG TRUY CẬP WEB KHÔNG PHẢI LÀ DO CON NGƯỜI ???

Bạn nghĩ rằng Internet được tạo ra bởi con người và cho con người? Vậy thì nghĩ lại đi. Một nghiên cứu của Incapsula – nhà cung cấp dữ liệu đám mây bảo mật cho các trang web (nếu bạn chưa biết những dữ liệu của các trang web mà bạn hay sử dụng đến từ đâu), đã kết luận rằng 51% lượng truy cập web là đến từ những nguồn không phải do con người, chẳng hạn như là phần mềm hack, công cụ quét và spam tự động. Trong 51% đó thì 20% được coi là “có mục đích tốt” và 31% còn lại có thể gây hại.

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập được từ 1000 trang web sử dụng dịch vụ của Incapsula và đã chỉ ra rằng lượng truy cập web của con người chúng ta chỉ chiếm 49%.

Và việc những con bot kia truy cập Internet để làm gì thì đây: 20% lượng truy cập là công cụ tìm kiếm an toàn (nhưng vẫn không phải do con người tạo ra), 31% lượng truy cập là những hoạt động không độc hại, 19% là từ các “gián điệp” thu thập thông tin tình báo, 5% là công cụ hack lỗ hổng bảo bảo mật, 5% là những thứ trích nhặt và 2% còn lại là gửi spam nội dung.

Và có lẽ những con số này sẽ còn tăng lên nữa. Quả là mất niềm tin vào thế giới này mà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *