4 TẦNG BẬC CỦA GIAO TIẾP

4 TẦNG BẬC CỦA GIAO TIẾP

THÂN ta, là thân tứ đại, tức là được hình thành bởi 4 yếu tố: Đất; Nước; Lửa; và Gió. Từ đó, có 4 tầng giao tiếp
1. Giao tiếp kiểu Lửa: Mẫu người này, giao tiếp hoàn toàn bằng cảm xúc, dễ vui, dễ buồn, dễ sân si, tranh cãi, nhanh giận, mau quên
2. Giao tiếp kiểu Gió: Mẫu người này, giao tiếp chỉ để thoả mãn cái oai của bản thân, nói nhiều, luyên thuyên, chém gió, rỗng tuếch
3. Giao tiếp kiểu Đất: Mẫu người này, giao tiếp theo quy trình, cứng nhắc, đúng sai, dễ định kiến, thù lâu, nhớ dai
4. Giao tiếp kiểu Nước: Nhẹ nhàng khi lắng nghe, mạnh mẽ khi trao đổi, dễ thích nghi, giao thiệp đúng lúc, đúng chỗ, đúng vấn đề, đúng mức độ
Bạn là ai? Bạn có cần thay đổi?
Điều đó phụ thuộc vào chính bạn!

nguồn : Ngô Minh Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *