10 KÊNH YOUTUBE CỰC HAY, MUỐN NÂNG TRÌNH TIẾNG ANH PHẢI XEM NGAY

Dành riêng cho những bạn đã chán các video dạy ngữ pháp, từ vựng một cách khô khan !!!

  1. Mel Robbins – Chuyên gia tâm lý

https://www.youtube.com/channel/UCk2U-Oqn7RXf-ydPqfSxG5g…

2. The Food Ranger – Youtuber về ẩm thực

https://www.youtube.com/channel/UCiAq_SU0ED1C6vWFMnw8Ekg

3. Fashion Mumblr – Thời trang

https://www.youtube.com/channel/UCCmfa729dnJCi_bK7fSNbpw

4. Linguamarina – Tư vấn doanh nghiệp

https://www.youtube.com/channel/UCAQg09FkoobmLquNNoO4ulg

5. Ruby Granger – Sinh viên truyền cảm hứng

https://www.youtube.com/channel/UC6a8lp6vaCMhUVXPyynhjUA

6. Peter McKinnon – Cameraman, du lịch

https://www.youtube.com/channel/UC3DkFux8Iv-aYnTRWzwaiBA

7. Girl and The Word – Tâm sự về cuộc sống

https://www.youtube.com/channel/UCqo-jdu6ue5Wv-oe5-PSNvQ

8. Jessica Kobeissi – Cuộc sống của một Photographer

https://www.youtube.com/channel/UCvs_Clo5c1u2hXwv0zEG6rw

9. How To Cake It – Dạy làm bánh

https://www.youtube.com/channel/UCvM1hVcRJmVWDtATYarC0KA

10. Vanessa Lau – Trainner về sáng tạo nội dung và kinh doanh

https://www.youtube.com/channel/UCdOPzgbosSnbfwd9-iXP2NA#lan

Nguồn: English Club HEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *