Vua Minh nói lời mị dân, Lê Lợi tung 4 đạo quân Bắc tiếnPhong trào khởi nghĩa La

Vua Minh nói lời mị dân, Lê Lợi tung 4 đạo quân Bắc tiếnPhong trào khởi nghĩa La

Vua Minh nói lời mị dân, Lê Lợi tung 4 đạo quân Bắc tiến
Phong trào khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1425 trở đi đã thực sự phát triển thành phong trào mang tính toàn dân, toàn quốc. Với việc nắm giữ vùng đất từ Thanh Hóa trở vào nam, vây bức quân Minh trong các thành trì, quân Lam Sơn đã khiến cho Minh triều hoàn toàn thay đổi thái độ đối với nhân dân ta. Trước đây, quân Minh diệt nước Đại Ngu, rồi đặt thành quận huyện. Nhưng người Minh thực sự chưa bao giờ coi dân Việt là “người một nhà”. Các chính sách đối với dân ta rất hà khắc và bất công, nhằm mục đích kiểm soát toàn bộ dân chúng và bóc lột ở mức độ cao nhất để làm giàu cho đế chế Minh.
Mỗi khi có phong trào phản kháng bùng lên mạnh mẽ,… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *