#vietnamese #vietnam #word #yêu #thương

#vietnamese #vietnam #word #yêu #thương

#vietnamese #vietnam #word #yêu #thương

Q: Trong Tiếng Việt, điều gì đã làm nên khác biệt ý nghĩa giữa “Yêu” và “Thương”?

A: Thanh Dat Le

Cảm ơn vì câu hỏi thú vị quá nè. Khi tui đang theo học cấp 3, giáo viên đã nói về trường hợp này rồi. Cô đã nói rằng, thường, mọi người sử dụng từ “Yêu” và “Thương” với chung một ý nghĩa, nhưng thật ra nó khá là khác biệt luôn á. “Yêu” là cảm giác được sinh khi bạn phải lòng một ai đó, một cảm giác tuyệt vời nhất mà con người chúng ta có. Bạn yêu một ai đó, bạn muốn làm mọi thứ cho cô ấy hoặc anh ấy (à dĩ nhiên là những điều tốt đẹp chứ). “Thương” là mức độ cao hơn của “Yêu” vì “Thương” = “Yêu” + trách nhiệm. Lúc này, ngoài những xúc cảm, bạn cần phải… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *