VÌ SAO MỘT SỐ KHU VỰC Ở SCOTLAND CÓ ĐÈN ĐƯỜNG MÀU XANH?

Không chỉ ở Scotland, mà một số quốc gia khác như Nhật Bản đã quyết định thay thế đèn đường thông thường bằng đèn đường màu xanh.

Các khu vực kể trên đã chứng kiến số vụ tự tử giảm tới 84%, cùng với các loại tội phạm khác giảm 9%.

Ánh sáng xanh, là ánh sáng lạnh, có tác dụng chống tr ầm c ảm tương tự như ánh sáng mặt trời.

Ở Nhật Bản, chủ yếu là ở các ga tàu và cầu (vì những lý do hiển nhiên) được chiếu sáng bởi đèn xanh.

Đèn xanh cũng thường được sử dụng trong nhà vệ sinh ở các club để ngăn chặn việc sử dụng he ro in. Trên thực tế, có vẻ như với loại ánh sáng này, người ta sẽ khó nhìn thấy tĩnh mạch ở cánh tay hơn và từ đó ngăn chặn việc tiêm chất vào.

___

Nghiên cứu này có mẫu chất lượng đó, 71 ga tàu trong mười năm là một khoảng thời gian đủ dài. Tôi cũng muốn biết tỷ lệ tự tử của khu vực đô thị mà họ tiến hành nghiên cứu và tỷ lệ này giảm bao nhiêu so với những nơi khác ở Nhật Bản.

Theo: Khám Phá Thế Giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *