Venus 50% và Venus 100%

#Venus_50%_và_Venus_100%

Venus (hay Aphrodite) là chủ đề sáng tác làm nên danh tiếng của Praxiteles. Dù các bản gốc của Praxiteles đều đã thất lạc, nhưng nhiều phiên bản sao chép lại thời Hy Lạp và Roma còn lưu lại tới ngày nay cho phép chúng ta ít nhiều có hình dung về các phiên bản gốc của ông. Nói chung, người ta phân biệt ra hai phiên bản Venus (Aphrodite) của Praxiteles. Phiên bản 1 là bản 50% hay “dưới rốn nửa gang”, thể hiện Venus ở tư thế bán khỏa thân. Còn phiên bản 2 hay phiên bản 100% hay “dưới rốn mấy gang” thì Venus đã cầm hết cả váy áo trên tay. Phiên bản Venus 2 của Praxiteles cũng là tác phẩm hiếm hoi thể hiện cơ thể phụ nữ khỏa thân trong điêu khắc Hy Lạp cổ, trong khi tượng nam giới khỏa thân là điều phổ biến. Hiện tại, bản sao Venus phiên bản 1 nổi tiếng nhất chính là phiên bản tìm thấy ở Milo, hiện thuộc về bảo tàng Louvre, nhưng phiên bản lành lặn hơn là phiên bản tìm thấy ở Arles. Còn bản sao Venus phiên bản 2 nổi tiếng nhất tìm thấy ở Cnidos.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *