TỶ PHÚ ELON MUSK ĐĂNG TWITTER CHO BIẾT ÔNG ĐANG MUA LẠI MANCHESTER UNITED ĐỂ ĐƯA HỌ VỀ VỚI ÁNH SÁNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.