tuyen-quang:-ket-noi-va-tu-van-viec-lam-ben-vung-cho-hon-6000-lao-dong-ngheo-o-tuyen-quang.

Tuyên Quang: Kết nối và tư vấn việc làm bền vững cho hơn 6.000 lao động nghèo ở Tuyên Quang.

Để phối hợp quan tâm, dựng nguồn lực triển khai

Sau 2 năm triển khai Tiểu dự án 4.3, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai được nhiều nội dung, tuy tốc độ còn chậm. Điều này được thể hiện trong Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Tiểu dự án 4.3 hỗ trợ việc làm bồn vốn, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bồn vốn giai đoạn 2021- 2025 Sở LĐTBXH tỉnh Tuyên Quang gửi Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH).

Theo đó, về công tác tổ chức điều hành, ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo thành lập, kiểm toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG từ tỉnh đến cụ sở. 7/7 huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng Ban; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực, đề đa bàn. Cấp xã thành lập Ban Quản lý thực hiện các Chương trình MTQG do Chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm Trưởng Ban; xây dựng quy chế hoạt động, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức đoàn thể phụ trách, giúp đỡ các thôn.

tự vấn giới thiệu việc làm bồn vốn

Tự vấn giới thiệu việc làm bồn vốn cho hơn 6.000 lao động nghèo ở Tuyên Quang.

Bà Lý Thị Hải Hiền – Trưởng phòng Lao động cho biết, thực hiện tiểu dự án 4.3 về “Hỗ trợ việc làm bền vững” cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện. Nhìn chung, công tác phối hợp thực hiện tiểu dự án 4.3 về thu thập, cập nhật thông tin quản lý người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổ chức phiên giao dịch việc làm, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp tỉnh đã phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ LĐTBXH. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời điều chỉnh những nội dung thực hiện để đảm bảo phù hợp với mục tiêu hoạt động của Chương trình. Hiện nay, Sở LĐTBXH đang nghiên cứu, tiến hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Để đảm bảo thực hiện giải ngân nguồn vốn, Sở LĐTBXH đang triển khai rà soát, thống kê lập danh sách lao động, tuy nhiên các phần mềm thống kê dữ liệu lại đang gặp trục trặc.Hoạt động hỗ trợ kết nối việc làm đã thành công và được triển khai theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 46 của Bộ Tài chính. Sau khi lao động được kết nối việc làm thành công, phải có giao kết hợp đồng (ký kết hợp đồng lao động) và xác nhận việc làm tối thiểu 3 tháng thì đơn vị hỗ trợ kết nối việc làm mới nhận được tiền hỗ trợ.

Triển khai “Hỗ trợ việc làm bền vững” còn nhiều khó khăn. Ông Hoàng Quốc Cường – Phó giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, chương trình hiện nay mới chỉ triển khai được nhiệm vụ về hoạt động các phiên giao dịch việc làm; nội dung hoạt động về xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người – người tìm việc; quản lý người lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư hiện nay chưa được triển khai đồng bộ trên toàn quốc và chờ hướng dẫn triển khai, bổ sung, sửa đổi văn bản của Bộ, ngành mới có thể tiếp tục khai. Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án gấp, khối lượng công việc nhiều, các văn bản hướng dẫn chưa ban hành kịp thời, vì vậy trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tỉnh còn nhiều lúng túng và tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo còn chậm.

Hỗ trợ việc làm bền vững còn nhiều khó khăn.

Cuối năm 2022, tỉnh mới được phân bổ vốn nên việc xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên; thời gian; địa điểm; đơn vị thực hiện… gặp khó khăn, dễ bị trùng lặp, chồng chéo. Đó là chưa kể tới một số nội dung chưa triển khai do vướng thủ tục thanh quyết toán, thông tư quy định chi chưa được sửa đổi. 

Trước tình trạng đó, Sở LĐTBXH tỉnh Tuyên Quang kiến nghị các đơn vị thuộc Bộ sớm triển khai, hướng dẫn các cơ sở dữ liệu, phần mềm về sàn giao dịch trực tuyến, thu thập thông tin việc tìm người – người tìm việc; quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như triển khai đồng bộ các cơ sở dữ liệu khác thuộc lĩnh vực LĐTBXH. Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn triển khai sử dụng kinh phí sự nghiệp về nội dung “quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” trong Thông tư 46 để việc triển khai được nhanh chóng, hiệu quả. 
Tuyên Quang – Kết nối và tư vấn việc làm bền vững cho hơn 6.000 lao động nghèo ở Tuyên Quang.

Sáng ngày 8 tháng 8 năm nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hợp tác cùng Công ty Cổ Phần Khảo Sát Kinh Nghiệm Tuyên Quang để phối hợp tổ chức cuộc hội thảo tự do về việc tuyên truyền, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm về việc làm bền vững dành cho hơn 6.000 lao động nghèo ở Tuyên Quang.

Hội thảo này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chủ đềc “Kinh nghiệm chia sẻ và hướng dẫn các lao động nghèo tại Tuyên Quang để đi theo hướng tự do và bền vững”.

Để thực hiện chủ trương của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề việc hỗ trợ thể làn sản xuất của lao động nghèo, tại hội thảo này, Công ty Cổ Phần Khảo Sát Kinh Nghiệm Tuyên Quang đã cung cấp một mảng lĩnh vực khác nhau của cơ hội việc làm để giúp các lao động nghèo này: hỗ trợ các dự án cộng đồng, hỗ trợ tập trung sản xuất, quảng cáo xuất khẩu của đối tác xuất khẩu, hỗ trợ vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế, và hỗ trợ tài chính khác.

Ngoài ra, cũng có các diễn giả từ các tổ chức từ các cơ quan nhà nước và tổ chức thương mại, doanh nghiệp và các tổ chức dịch vụ địa phương đóng góp những kiến thức và kinh nghiệm chân thực trong việc tìm kiếm, xây dựng một cuộc sống tự do, hạnh phúc, bền vững cho lao động nghèo ở Tuyên Quang.

Những hoạt động đó đã giúp hơn 6.000 lao động nghèo ở Tuyên Quang có cơ hội tìm kiếm các công việc bền vững hơn về cả tài chính lẫn chất lượng cuộc sống, để theo đuổi đam mê của họ.

Hội thảo này đã đem lại những hiệu quả tích cực đối với lao động nghèo ở Tuyên Quang và góp phần giúp họ khởi nghiệp, định hướng việc làm của họ và xây dựng tương lai bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *