Chúng ta thường dễ tổn thương

#TraiNghiemSong

Chúng ta thường dễ tổn thương, thường hay đòi hỏi, thường mong người khác đối đãi hài lòng, đẹp ý với mình là do bản thân còn yếu, còn mong manh.

Quy luật cuộc đời đôi khi cũng cần nắm rõ, người ta cho cái mà người ta có, chứ ai có thể đáp ứng được hết cái mình cần
Thế nên, để thích nghi thì mình phải học, phải chọn lọc và phải biết cách bỏ qua
Phải học cách để cho mình mạnh lên từ trong nội lực.

Khi mình mạnh lên rồi, chẳng đòi hỏi gì cuộc đời cũng tự giúp vinh danh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.