Bí mật của thành công?

?Bí mật của thành công?!?

♥️Hãy để con/cấp dưới sai mà ko la mắng♥️
?Vì khi sai thì con/người khác mới có thêm kinh nghiệm.
?Có kinh nghiệm thì mới làm đúng được.
?Và khi làm đúng nhiều thì mới có thể Thành công.

??????????????

?Làm Sai ? Kinh nghiệm ? Làm đúng ? Thành công?

?Ai đồng ý thả ♥️ không thì comment ý kiến riêng nhé

Nguyễn Quang Lâm

#biMatThanhCong
#nguyenQuangLam
#changeWillSuccess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *