TUẦN CÓ 7 NGÀY THÌ HÁT KARAOKE HẾT 6 NGÀY, LOA MỞ HẾT CÔNG SUẤT, CÒN GIỌNG HÁT THÌ KHỎI BÀN, CẢ XÓM SANG GÓP Ý THÌ GIA CHỦ ĐÒI “CHIẾN” LUÔN TỪNG NGƯỜI VÌ MỚI 11H ĐEM SAO KHÔNG CHO HÁT NỮA

MỚI CÓ 23H ĐÊM SAO LẠI KHÔNG CHO HÁT NỮA?

Đoạn clip được ghi lại tại 1 con hẻm nhỏ, theo đó nhà này 5 6 hôm ngày nào cũng xúm lại hát hò, loa thì mở hết công suất, giọng hát thì cũng “hay”.

Cả xóm chịu không nổi thì qua góp ý thì 1 số thành viên trong gia đình đó tỏ ra thái độ khó chịu và định “nựng” luôn cả xóm vì “mới 11h đêm sao không cho hát nữa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.