“Tự do đầu tiên và cuối cùng” là tập hợp những bài nói chuyện và giải đáp thắc mắc t…

“Tự do đầu tiên và cuối cùng”

“Tự do đầu tiên và cuối cùng” là tập hợp những bài nói chuyện và giải đáp thắc mắc trực tiếp của chính Krishnamurti trong các buổi diễn thuyết. Mỗi một bài nói chuyện được chia thành những chủ đề đi thẳng vào phần nội tâm, bản ngã con người như niềm tin, ý niệm, tâm trí, sự thù hận, quyền lực, nhận thức… hay những chủ đề cụ thể như cầu nguyện, thiền, chiến tranh… Mỗi ngày mình đọc 1 đến 2 chủ đề chứ không đọc hết mà để dành thời gian suy ngẫm. Hầu hết những “thắc mắc” trong cuốn sách mình đều chưa tự giải đáp được, cũng không hẳn là tiếp thu hết các giải đáp của Krishnamurti. Khi đọc, mình coi rằng ông đang hướng dẫn chứ không dạy bảo để mình tự áp vào bản thân, tự nhận lấy chính kiến hợp với hoàn cảnh và môi trường xung quanh.

Một đoạn trích trong sách: “Tất cả những gì chúng tôi nói là: Đây là cái gì đó có thể là độc đáo, hoặc có thể là không độc đáo; đay là cái gì đó có thể bạn nhìn xem. Bạn hãy thong thả đọc nó; hãy thông thả hiểu nó. Nếu bạn không quan tâm, bạn hãy ném nó đi; không quan trọng gì đâu. Nếu bạn thích cách sống ấy, bạn hãy sống đi. Đừng làm ồn ảo xung quanh bạn. Qúy bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Đừng lấy nó làm rộn lên như một gánh xiếc, một đoàn ca múa – đừng nói rằng bạn đã hiểu và rồi đi nói huyên thuyên về nó cho những người khác. Có đúng không, thưa quý bạn?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *