TRỌN BỘ BÍ KÍP EXCEL GIÚP BẠN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

1. Top 50 thủ thuật Excel: https://youtu.be/MDpb90pmIM0

2. Form nhập liệu tự động: https://youtu.be/v6cVD_NbFcQ

3. Học VBA Excel full: https://youtu.be/DT0QOoLvM10

4. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0

5. Tạo báo cáo chuyên nghiệp: https://youtu.be/yjT3-osvH4w

6. Định dạng có điều kiện: https://youtu.be/OAXQcmHJGec

7. Luyện các hàm quan trọng: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo

8. In ấn trong Excel: https://youtu.be/VB4QnlETk0g

9. Excel cơ bản full: https://youtu.be/k81nf5TM8rc

10. Excel cho Kế toán: https://youtu.be/SPQetkB3p_E

11. Giải 101 bài thực thi:

12. Lập Trình VBA nâng cao:

13. Hàm điều kiện IF nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg

14. Hướng dẫn vẽ biều đồ: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko

15. Học 25 phím tắt trong 5 phút: https://youtu.be/fU24GY3OSTU

16. Excel cho người đi làm:

17. Toàn bộ 100 hàm Excel thông dụng: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU

18. Top 13 thủ thuật định dạng số: https://youtu.be/eevVoEeGXcA

19. 10 Kỹ năng Excel cần biết: https://youtu.be/ZgzamzTO_po

20. 25 thủ thuật hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw

21. Học trang tính google sheet: https://www.youtube.com/playlist

22. Form quản lý khách hàng: https://youtu.be/0kz4N4wnNBc

23. Hệ thống quản lý kho, hàng hóa và mua bán: https://youtu.be/hbSogTO1aaw

24. Quản lý công việc bằng Excel: https://youtu.be/489tnGDiTsg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *