Tóm tắt drama Khoa Pug và Johnny Đặng dễ hiểu nhất

Trong sự kiện này có 4 đối tượng:

1. Team Develop DBZ

2. Johnny Đặng

3. Khoa Pug

4. Những con gà

Khoa Pug đầu tư $ 100.000 mua 10 triệu DBZ. Khoa Pug là investor, là người đầu tư, muốn bán lúc nào thì bán.

Johnny Đặng tuyên bố ban đầu là nhà sáng lập, tức là thuộc đối tượng (1). Đối tượng này trong thị trường crypto, thường sẽ giữ lại phần lớn token của chính mình.

Sau này, Johnny Đặng tuyên bố lại, hắn chỉ là influencer, là người đại diện thương hiệu. Được team Dev cho một lượng DBZ để quảng cáo.

Những con gà (4), thấy Khoa Pug mua DBZ, thì bắt chước mua theo.

Đến ngày 29/09, tức là ngày đạt đỉnh, giá cao nhất $ 0.15, team Dev (1) và Johnny Đặng thấy thơm quá, không kìm được lòng tham, nên bán ra số lượng lớn.

=> VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG đối với cộng đồng sáng lập Crypto

Cung vượt cầu, DBZ tràn ngập thị trường, giá sụt giảm nghiêm trọng. Johnny Đặng sợ mấy thằng Mỹ Đen đầu tư DBZ thua lỗ, rồi bắn Johnny thì bỏ mẹ.

Johnny nghĩ ra một cách đơn giản, là đổ tội lên Khoa Pug, lúc này còn đang giữ 10M DBZ. Khoa Pug không biết vì sao mà giá giảm, nhưng cũng lờ mờ đoán ra bị team Dev (1) và Johnny (2) úp sọt.

Johnny đổ tội lên Khoa Pug là một nước cờ hay, vì Johnny thân thiết với bọn đen, mà phản nó thì dễ bị ăn đạn. Còn Khoa Pug thì bọn đen không biết, nay đây mai đó nên tụi nó cũng khó có địa chỉ để xử.

Tuy nhiên, Khoa Pug im lặng 1 tháng thì chịu hết nổi, đành phải lên tiếng. Nên giờ mới có video top 1 trending để tranh luận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *