TÔI ĐÃ CÓ VIỆC HỒI NĂM NHẤT NHƯ THẾ NÀO?

Hôm nay, tôi tình cờ lục lại album ảnh của mình và nhận ra rằng hồi đó mình tự nhiên sao mình may mắn vậy

Vào năm nhất, tôi rất rảnh rỗi vì chưa có nhiều việc cần phải làm. Vì thế, tôi tham gia mọi sự kiện ở trường để tích luỹ điểm rèn luyện.

Một ngày, tôi đã đến hỏi thầy Thức (người diễn giả mà tôi quen được tại một buổi workshop dựng phim vào tháng 4 năm 2021) và thầy đã hỏi tôi: “Em có đam mê dựng phim không?”. Tôi trả lời nhanh chóng rằng: “Có, tuy em sẽ gặp khó khăn thời gian đầu nhưng sau vài tháng, em tin mình sẽ thích nghi được với áp lực công việc”.

Sau đó, thầy đã nhanh chóng gọi cho đối tác của mình là một công ty truyền thông. Cuộc gọi chỉ diễn ra trong vài phút và tôi đã được đầu quân vô làm việc tại công ty truyền thông đó.”

(HY VỌNG CÂU CHUYỆN TÔI KỂ TRÊN SẼ MANG LẠI GIÁ TRỊ HAY ĐỘNG LỰC NÀO ĐÓ CHO LIST FRIEND CỦA MÌNH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *