TỘI ÁC MAN RỢ CỦA BỐN THỦ LĨNH GIÁO PHÁI TÔN GIÁO TỪNG GÂY RÚNG ĐỘNG HÀN QUỐC TRONG SERIES PHIM TÀI LIỆU “IN THE NAME OF GOD: A HOLY BETRAYAL

Uci Với độ dài 8 tập, mỗi tập phim có thời lượng từ 40 đến 70 phút. In The Name Of God: A Holy Betrayal (Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng) kể những câu chuyện có thật về bốn lãnh đạo của bốn giáo phái tôn giáo, đã làm rung chuyển xã hội Hàn Quốc bằng cách tự coi mình là “các vị thần”.

Ngay từ ngày đầu tiên phát sóng, bộ phim nhanh chóng trở thành một hiện tượng nổi tiếng trên mạng xã hội, khiến khán giả rùng mình khi bóc trần những sự thật tăm tối về các tà giáo tại Hàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *