TÍNH CHUYÊN NGHIỆP…

Thằng bạn Ấn Độ làm chung thường hay chê bai mấy thằng Mỹ là:

“they don’t know what they are doing” 

(tụi nó không biết mẹ gì), 

một lần nó nói với giọng đầy hãnh diện :

– Mấy thằng Mỹ ngu chết mẹ, muốn đóng cây đinh mà không có cái búa là tụi nó không đóng được, không phải như tụi mình hể không có cái búa thì mình cũng kiếm gạch đá hay bất cứ thứ gì nện được là mình nện miễn sao đóng lút cây đinh là được.

Tôi cười cãi nó:

– Tao không nghĩ như mày.

– Tao nói không đúng sao? 

Nó nhướng mắt.

– Tao nghĩ tụi Mỹ khi làm việc gì thì tụi nó luôn đề cao tính chuyên nghiệp, cái gì ra cái đó chứ không phải bạ đâu làm đó như mấy thằng đến từ những nước đang phát triển như tụi mình. 

Tụi nó muốn đóng cây đinh thì phải có cái búa, và trong thùng đồ nghề của nó lúc nào cũng sẽ có cây búa chứ nó không để đến nỗi phải chạy lượm cục đá mà nện như tụi mình.

– Nhưng ít ra mày cũng phải tùy cơ ứng biến chứ, đặt trường hợp mày không có cây búa thì sao. Nó cãi.

– Với tụi Mỹ thì tụi nó sẽ không để xảy ra trường hợp như mày đang giả định. Tụi mình thì hay đề cao chuyện tùy cơ ứng biến còn tụi Mỹ nó lại đề cao chuyện bài bản, bởi vậy mày thấy dụng cụ hành nghề của tụi nó cái nào ra cái đó mà toàn là thứ dữ không…

– Nói rộng ra hơn nữa thì mày thấy tụi nó xây dựng xã hội của tụi nó cũng đâu ra đó hơn tụi mình nhiều. 

Ở đây bác sĩ ra bác sĩ, cảnh sát ra cảnh sát, quan tòa ra quan tòa, quân đội ra quân đội… 

tất cả đều đặt chuyên nghiệp lên hàng đầu. Ngay cả như chuyện đi đường, làn nào để chạy thì chạy, còn làn nào để dành cho trường hợp khẩn cấp thì chẳng thấy ai đi vào cho dù bên ngoài có kẹt xe cách mấy.

Thấy nó im, tôi kết một câu :

– Đó là tính chuyên nghiệp của tụi nó cao chứ không phải tụi nó ngu như mày nghĩ đâu.

Tác giả Phan Xen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *