THUA MÀ MỪNG HƠN CẢ CHIẾN THẮNG! 

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973, hơn 20.000 lính Mỹ bắt đầu rút quân về nước. Trong số đó, có cả các tù binh chiến tranh, tù binh phi công Mỹ bị ta b.ắt gi.ữ từ năm 1965 khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh ph.á ho.ạ.i miền Bắc Việt Nam.

Mặc dù th.ảm b.ại trong cuộc chiến tranh x.âm lư.ợc Việt Nam nhưng biểu cảm của họ cứ như những người chiến thắng. Cũng phải thôi! Còn m.ạng trở về với gia đình, quê hương là quá quý rồi!

(Nguồn ảnh: Achive
Chia sẻ bởi: Nguyễn Đức Tùng Lâm/Gr Maybe You Missed This F***king News)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *