THỬ THÁCH 21 NGÀY HÌNH THÀNH 10 THÓI QUEN TỐT, BẠN DÁM THỬ KHÔNG?

1 tiếng tập luyện
2 tiếng không dùng MXH trước khi ngủ
3 bữa chính, 3 bữa phụ
4 lần nghỉ ngắn
5 phút nghe nhạc
6 phút ngồi thiền
7 cốc nước mỗi ngày
8 tiếng ngủ đủ giấc mỗi ngày
9 trăm giờ học ngoại ngữ
10 trang sách trước khi ngủ

Nguồn: Học ngoại ngữ cũng Hyystudies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *