THEME ẨN TRÊN WINDOWS 7

Mặc dù bị ngưng hỗ trợ từ 14/01/2020, Windows 7 vẫn là một hệ điều hành ổn định đối với nhiều người dùng. Bản thân hệ điều hành này cũng có rất nhiều tính năng hay, một trong số đó là việc cung cấp các bộ theme Aero đặc biệt dựa vào ngôn ngữ và vùng miền bạn chọn khi cài đặt lần đầu tiên.

Ví dụ như khi bạn chọn mục Language to install là English và mục Time and currency format là English (United States) thì ở mục Personalization sẽ hiển thị bộ theme với các cảnh quan ở Idaho, Oregon,…

Ngoài US ra thì còn 4 bộ theme đặc biệt khác bao gồm AU (Australia), CA (Canada), GB (Vương quốc Anh) và ZA (Nam Phi). 

Tuy nhiên, Windows đã tự động ẩn đi các bộ theme này nên để áp dụng chúng, bạn làm theo các bước sau:

-Từ màn hình chính, vào My Computer, chọn phân vùng cài Win (ở đây của mình là C, nhưng của bạn có thể là D, E,…), nhấp chọn thư mục Windows > Globalization, trong folder này khi này chỉ có 2 folder con là ELS và Sorting, tuy nhiên vẫn còn 1 folder ẩn khác trong đây. Để hiển thị thư mục đó, bạn vào Organize > Folder and search options.

-Cửa sổ Folder Options hiện lên, bạn chuyển sang tab View, lần lượt check vào ô Show hidden files, folders and drives và bỏ check ô Hide protected operating system files (Recommended). Chọn Yes khi hộp thoại Warning xuất hiện, sau đó nhấn Apply và OK. Khi này, trên màn hình sẽ xuất hiện một folder ẩn tên là MCT. Bạn kích đúp vào folder đó, khi này sẽ xuất hiện 5 folder nhỏ có dạng MCT-xx (xx là mã ISO 3166-2 của 5 nước kể trên).

-Bây giờ bạn chọn 1 folder bất kì, ví dụ mình chọn MCT-AU chẳng hạn, trong folder này (và cả 4 folder còn lại) đều có 3 mục, tuy nhiên các bạn chỉ cần quan tâm 2 mục là tên nước đó và Theme. Trong thư mục Theme sẽ có một file theme ứng với mã trên, bạn kích đúp để áp dụng theme, còn file tên nước thì chứa các ảnh dùng trong theme ấy.

-Đây là một số hình trong các bộ theme trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *