Thế giới không trả tiền cho những gì bạn NGHĨ, chỉ trả tiền cho những thứ bạn LÀM

– Thế giới không trả tiền cho những gì bạn NGHĨ, chỉ trả tiền cho những thứ bạn LÀM …

– Thế giới không trả tiền cho những gì bạn NGHĨ, chỉ trả tiền cho những thứ bạn LÀM …
?Thế nên, hãy Làm Làm Làm trong khi những người khác còn đang Nghĩ Nghĩ Nghĩ…

– Sân chơi có đẹp, cơ hội có tốt nhưng nếu bạn không tham dự thì ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.

– Vũ đài có lớn nhưng nếu bạn không tự đốt cháy bản thân thì ai biết đến TÊN BẠN?

– Hãy để cho nhiều người hơn nữa quen bạn, hiểu bạn thì tương lai không xa, bạn sẽ có cuộc sống khác biệt.

– Không ai có thể trực tiếp cho bạn Vinh – Hoa – Phú – Quý được mà chỉ có thể tặng bạn Cơ hội tốt và Vũ đài lớn để bạn phấn đấu.

?Thời đại này cái gì cũng không thiếu mà chỉ thiếu Tầm Nhìn của Đại Bàng, Tinh Thần của Sói, lòng Can Đảm của Gấu và sự Nhanh Nhẹn, Quyết Đoán của Mãnh Hổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *