THẦY CÔ GIÁO CUỐC BỘ HÀNG GIỜ TRÊN CON ĐƯỜNG DỐC ĐỨNG, ĂN SÁNG MÌ TÔM ĐỘN MÈN MÉN, LÓT BẠT NẰM NGỦ TẠM ĐỂ GIEO CHỮ CHO HỌC SINH…

Điểm trường Lũng Khỉnh, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, Cao Bằng năm nay có 5 thầy cô giáo cắm bản. Để lên đến điểm trường, các thầy cô phải leo núi nhiều giờ trên con đường dốc đứng. Vì quá khó khăn nên nhiều năm qua chỉ có thầy giáo bám trụ được. Trong đó, có thầy Tiến ở lại lâu nhất – 8 năm.

Mọi năm, không có giáo viên nữ nên các thầy xuề xoà ở đâu cũng được. Trường chỉ có 1 căn phòng công vụ tầm 10m2. Ở trên rẻo cao nên chỉ trông chờ vào nước mưa. Tháng 2, tháng 3 hàng năm thiếu nước nghiêm trọng. Nay có thêm 3 cô, không có chỗ ngủ, phải trưng dụng sàn phòng học hoặc phòng bếp để ngủ.

Để đi tới trường, nhiều em nhỏ người dân tộc Hmong sống trên rẻo cao Lũng Khỉnh phải đi qua hai cầu thang gỗ đã m.ục n.át, trèo qua các mỏm đá mới đến được trường.

Niềm vui ngày khai giảng chưa qua, quá nhiều nỗi lo cho 1 năm học mới đã đến…

(Nguồn: VTV24 và Việc Tử Tế)

Leave a Reply

Your email address will not be published.