THÁP SÁCH TÔN VINH TỔNG THỐNG HOA KỲ ABRAHAM LINCOLN từ 7000 ĐẦU SÁCH

Vào Ngày Tổng Thống, các sử gia ở Washington DC đã ngồi lại với nhau và suy tính phải làm một điều gì đó thật đặc biệt để vinh danh Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ – Abraham Lincoln.

Nhưng vấn đề đặt ra là, làm sao để tưởng nhớ một người mà là một trong những người được tưởng nhớ nhiều nhất trong lịch sử?

họ đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt từ sách lần đầu tiên xuất hiện. Để vinh danh những di sản của Abraham Lincoln để lại, một tháp sách cao 34 feet (tương đương 3 lầu rưỡi – > 10 m) và chu vi 8 feet (>2,4m) từ hơn 7000 mô hình cuốn sách, được đặt tại Ford’s Theatre cũng là nơi ông đã bị ????????.

Paul Tetreault, giám đốc của Ford’s Theatre chia sẻ, đã có khoảng 15000 đầu sách viết về Lincoln, nhiều hơn bất kỳ người nào khác trong lịch sử thế giới, ngoại trừ Chúa Giê-su. Ở đây có sách dành cho mọi lứa tuổi, kể cả những cuốn sách bán chạy nhất của tác giả David Herbert Donald và Doris Kearns Goodwin.

Tuy nhiên những cuốn sách này là bản mô phỏng được uốn nắn từ nhôm và dán bìa của các cuốn sách đã được in thực tế.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *