Thảo luận chương 108 – Undead Unluck

Mặc dù dự đoán khá là chính xác câu chuyện quá khứ của Rip nhưng bây giờ đọc chính thức vẫn thật đau lòng. Tôi nghĩ vẫn còn thêm nữa, kiểu một bên thứ ba cung cấp thông tin cho Rip về vòng lặp và sự tồn tại của Ark, bởi vì ta chưa biết nguyên nhân cái sẹo trên mắt anh ta.

>u/TheAdamena (59 points)

Chắc cũng là thực thể đã nói Billy biết về vòng lặp và Ark, bởi vụ đó cũng chưa được giải thích luôn.

_____________________

u/magnwn (56 points)

Sẵn biết là Rip sẽ vô tình lấy mạng Leila vì năng lực phủ định của mình, nhưng đây là đỉnh cao khi dành cả một thập kỷ cống hiến và chuẩn bị cẩn thận cho mục đích duy nhất là cứu cô ấy. Latla cắt tóc ngắn giống với người chị đã khuất để ở bên cạnh Rip khiến quan hệ hai người trông thảm hơn nữa.

Tôi tự hỏi liệu Nico đã có phải trải qua một điều gì đó tương tự không, quyết tâm của anh ấy bị lung lay sau khi gặp lại [linh hồn của] vợ và cũng muốn lấy Ark để ngăn chặn một cái ch-ết khác.

_____________________

u/Chespineapple (102 points)

Sự khốn nạn của Chúa trời trong truyện này, ôi trời ơi, luôn ban ra năng lực phủ định đúng lúc tồi tệ nhất. Ngay giây phút ta biết Leila có bệnh là sure kèo Rip sẽ cố gắng cứu cô và vô tình khiến cô c-h-ế-t với năng lực Unrepair.

Cơ mà thứ Latla phủ định là gì vậy?

>u/ircole327 (81 points)

Tôi nghĩ Latla là “Unfortunate” vì dự đoán của cô bây giờ 100% là sai.

>u/caiusto (57 points)

Theo những gì đã có thì tôi nghĩ Latla là Unaccurate hoặc gì đó đại loại vậy. Ta có thể thấy năng lực của Latla luôn hướng tới những người không có khả năng tác động vật lý lên cô.

>u/arbitrarycivilian (32 points)

Khalachackeo Unpredictable. Những thứ Latla dự đoán không hề xảy ra, và độc giả cũng được thấy năng lực thể hiện theo nhiều cách rồi.

_____________________

u/gentheninja (42 points)

Andy hay ta, có tận 3 hạng cao trong lượt bình chọn cặp đôi.

_____________________

Dịch bởi Yukari vợ Juiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *