THÁI LAN TIẾP TỤC NỚI LỎNG QUY ĐỊNH VỀ CẦN SA

Vào năm 2020, Thái Lan từng là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa việc sản xuất và sử dụng cần sa cho mục đích chữa bệnh. Trong mới nhất ngày 20/1, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan (FDA) đã đề xuất rằng cần sa – bao gồm cả cây cần sa và cây gai dầu – nên được loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách bị cấm như một chất gây nghiện hoặc chất hướng thần bị cấm.

Đề xuất mới sẽ tạo điều kiện cho việc tự do hóa việc sử dụng cần sa cho các mục đích y tế và thương mại, chẳng hạn như đưa vào sử dụng trong thực phẩm.

Các quan chức tại FDA từ chối đưa thêm thông tin chi tiết về các loại cây cần sa khác được đưa ra khỏi danh sách c/ấm. Báo Bangkok Post trích dẫn lời cảnh sát khẳng định ngay cả khi được xem là chất không bị cấm, việc trồng cần sa mà không có sự cho phép chính thức vẫn là bất hợp pháp.

Thái Lan vẫn chưa hợp pháp hóa cần sa giải trí và vẫn giữ nhiều quy định về việc sản xuất và buôn bán cần sa hợp pháp. Theo luật, cần sa hợp pháp phải chứa ít hơn 0,2% trọng lượng là tetrahydrocannabinol – THC – thành phần tác động đến thần kinh và gây nghiện cho người sử dụng. Giới hạn này vẫn sẽ được giữ nguyên trong đề xuất mới.

Những thay đổi trong năm 2020 đã đưa hầu hết bộ phận của cây ra khỏi danh sách thuốc cấm loại 5, nhưng hạt và chồi, thường được sử dụng cho việc giải trí, vẫn bị giữ lại. FDA đề xuất loại bỏ tất cả các bộ phận của cây khỏi danh sách.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cho biết đề xuất này “đáp ứng chính sách cấp bách của chính phủ trong việc phát triển cần sa và cây gai dầu vì các lợi ích y tế và chăm sóc sức khỏe, phát triển công nghệ và tạo thu nhập cho công chúng”.

Anutin là lãnh đạo của Đảng Bhumjai Thai. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, ông Anutin đã tích cực vận động hợp pháp hóa việc sản xuất cần sa để hỗ trợ nông dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *