telescope-webb-da-phat-hien-ra-ho-den-sieu-khong-lo-hoat-dong-xa-nhat-duoc-biet-den.

Telescope Webb đã phát hiện ra hố đen siêu khổng lồ hoạt động xa nhất được biết đến.

Những nhà thiên văn học sử dụng động cơ Webb Space Telescope để hình ảnh vũ trụ đã tìm thấy đối tượng đen hắc lớn nhất và còn hoạt động nhất từ xa nhất. Đối tượng đen hắc này được “nhìn thấy” khi nó xuất hiện khoảng 570 triệu năm sau Big Bang. Vũ trụ hiện tại có tuổi đời là 13,77 tỷ năm, nghĩa là đối tượng đen hắc mới được phát hiện đã xuất hiện khi vũ trụ chỉ có 4% tuổi đời hiện tại. Đối tượng đen hắc này ẩn nấp trong quần hệ CEERS 1019, và có khối lượng là 9 triệu khối lượng mặt trời, là đối tượng đen hắc lớn nhất được phát hiện trong vũ trụ xa xưa nhất. Đối tượng đen hắc ở trung tâm Vệ tinh Mộc dạng – Sagittarius A* – có khối lượng ít hơn 5 triệu khối lượng mặt trời. Đối tượng đen hắc lớn nhất là một trong những đối tượng nhập nhằng nhất trong vũ trụ và có thể có khối lượng lớn hơn tỷ lần so với Mặt trời của chúng ta. Như tất cả các đối tượng đen hắc, chúng có trường hấp dẫn tức thời như vậy mà không có ánh sáng nào có thể thoát khỏi bề mặt sự kiện của chúng, làm cho nhà thiên văn học phải hình ảnh “bóng tối” trong đó đối tượng đen hắc ẩn nấp.
Canh ngày 6/11, quan sát viên LIX Tay Bắc đã đo đạc sự hiện diện của một hố đen siêu khổng lồ quan trọng quá trình hình thành và hoạt động của vũ trụ. Những bí mật ẩn sau hố đen này đã được khám phá bởi những khả năng quan sát cực đỉnh của Telescope Webb.

Theo đo đạc, hố đen đó có độ nặng lên đến 1,5 triệu lần độ nặng của ông trò Mặt Trời. Hố đen nằm ở Giai đoạn của ngọn núi quỹ đạo tuyết, khoảng 32,6 tỉ năm ánh sáng xa với Trái đất. Đây là hố đen siêu khổng lồ hoạt động xa nhất được biết đến.

Sau khi phân tích được thông tin và hình ảnh của hố đen này, các nhà phân tích đã nhận thấy được những bí mật bạn địch về một trong những hố đen quan trọng nhất trong khu vực nằm cách xa nhất quan sát được.

Telescope Webb là một phần của Hệ thống quan trọng tên là “Giao thông quỹ đạo tuyết” (The EDFU) và những phát hiện này sẽ góp phần giúp chúng ta hiểu được về sự phát triển và các sự phức tạp của vũ trụ.

Telescope Webb đã giúp cho chúng ta mở ra một cửa hẹp vào toàn cục vũ trụ hiện nay và không thể ngăn cản được các nghiên cứu khám phá về quỹ đạo, mặt trời và vũ trụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *