telescope-webb-da-phat-hien-ra-ho-den-sieu-khong-lo-hoat-dong-xa-nhat-duoc-biet-den.

Telescope Webb đã phát hiện ra hố đen siêu khổng lồ hoạt động xa nhất được biết đến.

up just 4% of the way into its life.

Những nhà thiên văn học sử dụng Webb Space Telescope để hình ảnh vũ trụ đã tìm thấy hố đen siêu khổng lồ hoạt động xa nhất tới nay. Hố đen này được “nhìn thấy” khi nó xuất hiện khoảng 570 triệu năm sau Big Bang. Webb Telescope hình ảnh các cột sáng của tạo hóa. Vũ trụ có tuổi đời là khoảng 13,77 tỷ năm, có nghĩa là hố đen mới được phát hiện chỉ là 4% trong cuộc đời của nó.

Continue reading