Tại sao xem video ở tốc độ 1.25 chỉ giảm thời gian xem đi có 20% vậy? Và cả tốc độ 1.5 lại chỉ có giảm 33%?

Tự nhiên mấy cái này làm tôi thấy mình đần không tả được. Chẳng có cách tính nào tôi nghĩ ra được trong đầu mà phù hợp cả. Nếu xem video ở tốc độ 1.25, về logic mà nói (hay phi logic, tôi nghĩ thế) tôi cứ tưởng là nó phải làm thời gian xem giảm đi 1/4, nhưng mà nó không có đúng.
Ngắn gọn, ai đó giải thích cho tôi hiểu chỗ này phân số với số thập phân thực hiện như thế nào chỗ này không? Hê hê
Edit: Cảm ơn mấy bạn rất nhiều, giờ tôi đã hiểu. Mọi người đã giúp tôi hiểu đúng vấn đề.


Nếu bạn đi với tốc độ nhanh gấp 2.0 lần, bạn muốn đến tới nơi ngay và luôn à? Không, thay vì thế, là một nửa thời gian di chuyển. Nếu bạn đi nhanh gấp X lần, bạn sẽ giảm thời gian đi còn 1/X. Nên nhanh gấp 2 lần thì thời gian đi còn lại 1/2. Nhanh gấp 5 lần thì sẽ đến nơi sau 1/5 thời gian. Nhanh hơn 1.25 lần có thể viết lại thành nhanh hơn 5/4, nên thời gian bạn đến sẽ giảm còn 4/5, tức 80%.


Tính toán sẽ đơn giản hơn nhiều nếu bạn dùng phân số thay vì số thập phân nhé.
Xem video với tốc độ 1.25 tức là bạn đang xem với tốc độ 5/4 so với tốc độ thông thường. Để tính thời gian xem, ta sẽ lấy 4/5 thời gian ban đầu, tức 80%.
Xem video với tốc độ 1.50 tức là bạn đang xem với tốc độ 3/2 so với tốc độ thông thường. Để tính thời gian xem, ta sẽ lấy 2/3 thời gian ban đầu, tức bạn tiết kiệm được 33% thời gian xem.


Đừng lo lắng quá nha.
Rất nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn, với vô vàn chuyên gia phân tích giá cả còn chẳng biết giá giảm 10% rồi tăng giá lên 10% sau đó sẽ không đưa giá về ban đầu.

Giảm 10% của 100$ là 90$ nhưng tăng 10% của 90$ chỉ có 99$ thôi. Họ còn chả biết 1$ kia nó bay đi đâu cơ mà.

Ở UK, chúng tôi có một sản phẩm tiết kiệm tên là Lifetime ISA [Lifetime Individual Savings Account – tài khoản tiết kiệm cá nhân trọn đời], được thiết kế cho những người mua nhà lần đầu. Tiền gửi vào ngân hàng đều được tăng 25% bởi nhà nước. Tiền bị rút đi bằng bất cứ lý do nào ngoại trừ thanh toán/đặt cọc khi mua tài sản lần đầu đều bị trừ 25%. Vì 1 × 1.25 × 0.75 = 0.9375, tức là bạn sẽ mất 6.25% tiền so với khi gửi nếu làm vậy. Việc này rất mờ mịt với người dân, cả khách hàng lẫn những người hiểu biết, nên sau khoảng một năm hệ thống hoạt động, nhà nước phải điều chỉnh quy định rõ ràng hơn với khách hàng khi mô tả sản phẩm rằng bạn sẽ mất 6.25% lượng tiền bạn gửi nếu bạn làm vậy.
T/N: Lifetime ISA (tài khoản tiết kiệm cá nhân trọn đời) có thể được dùng để mua nhà lần đầu hoặc tiết kiệm về sau. Khi mở tài khoản, công dân UK cần đủ 18 tuổi và dưới 40 tuổi. Mỗi năm, chủ tài khoản có thể gửi £4,000 mỗi năm cho tới năm 50 tuổi, nhưng phải thực hiện chuyển tiền lần đầu trước năm 40 tuổi. Tương ứng với £4,000 gửi mỗi năm, tài khoản có thể nhận thêm tối đa £1,000. Quá 50 tuổi, chủ tài khoản không thể chuyển thêm tiền vào tài khoản và nhận thêm 25% từ chính phủ, nhưng vẫn có thể nhận lãi.
Chủ tài khoản có thể tất toán tài khoản Lifetime ISA nếu mua nhà lần đầu, trên 60 tuổi hoặc gần đất xa trời (còn sống không quá 12 tháng). Ngoại trừ những trường hợp trên (các giao dịch không được xác thực), số tiền nhận được sẽ bị chính phủ thu 25%.
Nếu rút trong thời gian đại dịch COVID, từ 6/3/2020 đến 5/4/2021, chính phủ UK chỉ thu 20% (tức 1 × 1.25 × 0.8 = 1, tức là người gửi sẽ giữ được trọn vẹn số tiền ban đầu).
Đối với điều kiện mua nhà lần đầu, người gửi cần đáp ứng một số yêu cầu sau:
Giá trị dưới £450,000
Tài sản được mua ít nhất sau 12 tháng kể từ lần đầu bạn chuyển tiền vào tài khoản Lifetime ISA
Có công chứng viên hoặc luật sư làm chứng – nhà cung cấp ISA sẽ trả trực tiếp cho họ
Có thế chấp
Nếu mua chung, người mua chung cũng có thể dùng tài khoản Lifetime ISA nhưng sẽ vẫn bị thu 25% nếu sở hữu hoặc có lợi tức tài sản hợp pháp (ví dụ, được ủy quyền thụ hưởng tài sản nào đó).
Nguồn: https://wwwgovuk/lifetime-isa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *