Tại sao Mỹ không dùng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Việt Nam?

Trả lời: Russell Canty, Kỹ sư, Sĩ quan quân đội 

.

Vì việc đó không qua được phép thử về tính cân đối mà Luật Hoạt Động của Bộ Quốc Phòng và Công ước Geneva yêu cầu.

.

• TÍNH CÂN ĐỐI. Tính cân đối cấm sử dụng bất kỳ mức độ sức mạnh nào vượt quá mức cần thiết để hoàn thành mục tiêu quân sự. Tính cân đối so sánh lợi những lợi thế quân sự đạt được so với những thiệt hại gây ra trong khi đạt được lợi thế này.  Tính cân đối đòi hỏi một phép thử cân bằng giữa lợi thế quân sự cụ thể và trực tiếp được dự đoán dành được bằng cách tấn công một mục tiêu quân sự hợp pháp và những tổn thất cũng như thương vong dành cho dân thường.  Theo phép thử cân bằng này, những tai nạn tổn thất quá mức đều bị cấm. Tính cân đối này ngăn chặn một cuộc tấn công trong các tình huống mà số thương vong tới dân thường rõ ràng sẽ lớn hơn lợi ích quân sự. Nguyên tắc này khuyến khích các lực lượng chiến đấu giảm tối thiểu thiệt hại có thể xảy ra – những sự tàn phá ngẫu nhiên, không mong muốn xảy ra vì một hành động hợp pháp chống lại một mục tiêu quân sự hợp pháp.

.

Luật này trích từ Điều 51 của Nghị định Bổ sung đối với Công ước Geneva, trong đó nêu rõ:

.

Điều 51. – Về việc bảo vệ dân thường

.

1. Cư dân và những người dân thường được hưởng sự bảo vệ chống lại những nguy hiểm phát sinh từ hoạt động quân sự. Để sự bảo vệ này có hiệu lực, các điều luật sau, nhằm bổ sung cho các điều luật áp dụng khác của luật pháp quốc tế, sẽ được tuân thủ trong mọi trường hợp.

.

2. Cư dân cũng như những người dân thường sẽ không phải là mục tiêu bị tấn công. Hành vi hoặc đe dọa bạo lực nhằm lan truyền sự khủng bố trong dân thường bị cấm.

.

3. Những người dân thường sẽ được hưởng sự bảo vệ từ điều khoản này, trừ trường hợp họ tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến tranh.

.

4. Những cuộc tấn công bừa bãi bị nghiêm cấm. Những cuộc tấn công bừa bãi là:

(a) những cuộc tấn công không nhằm vào một mục tiêu quân sự cụ thể; 

(b) những cuộc tấn công sử dụng một phương pháp hoặc phương tiện chiến đấu mà không thể hướng vào một mục tiêu quân sự cụ thể; hoặc là 

(c) những cuộc tấn công sử dụng một phương pháp hoặc phương tiện chiến đấu mà ảnh hưởng của nó không thể bị giới hạn theo yêu cầu của Nghị định này; 

.

và do đó, mỗi cuộc tấn công như vậy, đều là phi tự nhiên khi tấn công các mục tiêu quân sự hoặc thường dân mà không phân biệt.

.

5. Trong số những loại tấn công khác, các loại tấn công sau đây được coi là bừa bãi:

(a) một cuộc tấn công bằng cách ném bom bằng bất cứ phương pháp hay phương tiện nào coi những mục tiêu quân sự nằm riêng rẽ và rõ ràng được đặt ở thành phố, thị xã, làng hay khu vực khác có chứa những dân thường tập trung hoặc các mục tiêu dân sự tương tự là một mục tiêu quân sự đơn lẻ; (nói ngắn gọn là coi nhiều khu vực thành một khu vực để ông rải thảm hàng loạt – nd). 

và 

.

(b) một cuộc tấn công được dự kiến sẽ gây ra sự mất mát cho cuộc sống của dân thường, thương tích cho dân thường, thiệt hại cho các đối tượng dân sự, hoặc kết hợp những hậu quả đó, việc này sẽ là quá mức so với lợi thế quân sự cụ thể và trực tiếp được dự đoán.

.

6. Nghiêm cấm các cuộc tấn công đối với cư dân hoặc dân thường bằng cách trả thù.

.

7. Sự hiện diện hoặc di chuyển của dân thường hoặc những cá nhân riêng lẻ sẽ không được sử dụng để định vị các điểm nhất định hoặc khu vực không bị ảnh hương bởi các hoạt động quân sự, đặc biệt là trong nỗ lực nhằm che dấu các mục tiêu quân sự khỏi bị tấn công hoặc để che chở, ủng hộ hoặc cản trở các hoạt động quân sự. Các Bên xung đột sẽ không chỉ đạo việc di chuyển của cư dân hoặc dân thường để cố gắng che dấu các mục tiêu quân sự khỏi các cuộc tấn công hoặc để che chắn cho các hoạt động quân sự.

.

8. Bất kỳ sự vi phạm nào đối với những lệnh cấm này sẽ không giúp cho các Bên tham gia xung đột tránh khỏi các nghĩa vụ pháp lý của họ đối với cư dân và dân thường, bao gồm nghĩa vụ thực hiện các biện pháp phòng ngừa được quy định tại Điều 57.

.

Dù Hoa Kỳ không tham gia Nghị định thư Bổ sung, Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã chỉ ra rằng các điều khoản này cũng là một phần của Luật Nhân đạo Quốc tế và có thể áp dụng bất kể nước đó có phải là một bên của bản gốc bổ sung Nghị định thư hay không.  Khái niệm này được lặp lại bởi Viện Tư pháp Thẩm phán trong Sổ tay Luật Hoạt động của họ.

.

Nguồn:

.

• Trung tâm và Viện Pháp lý của Tổng công tố viên, U. A (2008). Sổ tay Luật về Hoạt động. Trung tâm và Viện Pháp lý của Tổng công tố viên, Quân đội Hoa Kỳ

• Nghị định thư bổ sung cho Công ước Geneva vào ngày 12 tháng 8 năm 1949, và liên quan đến Bảo vệ Nạn nhân của Các xung đột vũ trang Quốc tế (Nghị định thư I), 8 tháng 6 năm 1977.

Comment: Thực ra có nhiều giai thoại, nhưng trong đấy một giai thoại hồi nhỏ được nghe người nhà ở BNG kể lại là UK ngăn cản US dùng bom hạt nhân.

Sau khi lớn rồi thì thấy nếu US dùng bom hạt nhân thì chắc chắn WW3 sẽ nổ ra và end game/time scenario cho tất cả mọi người 

Chắc đơn giản chỉ vậy thôi, vì giai đoạn 60s-70s là giai đoạn cực nóng trong VNW, và trong thời điểm đấy thì cũng xảy ra cả cuba missle crysis, và tất nhiên là việc cố gắng để tránh cho việc thùng thuốc nổ nó phá tan địa cầu là việc người không điên nào cũng cố gắng làm 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *