Tại sao câu lạc bộ PSG (Paris Saint-Germain) lại có tên như vậy? Nó liên quan gì đến nước Đức?

Paris Saint-Germain được lập năm 1970 bởi một nhóm sinh viên người Đức, và tên gọi của câu lạc bộ được lấy từ quận Saint-Germain-des-Prés ở Paris, nơi mà các sinh viên này sống và học tập. Quận Saint-Germain-des-Prés là một khu phố lịch sử và văn hóa ở Paris, nổi tiếng với các quán cà phê, các cửa hàng sách, nghệ thuật và giải trí. Vì vậy, tên của câu lạc bộ Paris Saint-Germain không có liên quan đến nước Đức, mà chỉ đơn giản là được lấy từ địa danh nổi tiếng ở Paris. Tuy nhiên, tại thời điểm thành lập, câu lạc bộ đã nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ từ một số người Đức sinh sống tại Pháp và các công ty Đức, điều này có thể giải thích tại sao câu lạc bộ lại có sự liên quan đến nước Đức.

Từ Germain trong tên gọi Paris Saint-Germain không phải là từ tiếng Pháp, mà là từ tiếng Latinh. Germain trong tiếng Latinh có nghĩa là “người của St. Germain”, St. Germain là một vị thánh của Công giáo Rôma. Ngoài ra, Saint-Germain cũng là tên của một quận ở Paris, nơi mà các sinh viên người Đức đã sống và học tập và chính vì thế họ đã đặt tên cho câu lạc bộ của mình là Paris Saint-Germain. Từ Saint-Germain này được viết bằng tiếng Pháp, trong khi Germain ở đây được viết bằng tiếng Latinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *