tai-sao-cac-bo-do-tim-kiem-ai-nghi-rang-hien-phap-hoa-ky-duoc-viet-boi-ai?

Tại sao các bộ dò tìm kiếm AI nghĩ rằng Hiến pháp Hoa Kỳ được viết bởi AI?

Nếu bạn đưa vào công cụ được thiết kế để phát hiện văn bản được viết bởi các mô hình AI như ChatGPT tài liệu quan trọng nhất của Mỹ – Hiến pháp Hoa Kỳ – nó sẽ cho bạn biết rằng tài liệu đó có lẽ được viết bởi AI. Nhưng trừ khi James Madison là một du khách thời gian, điều đó không thể là sự thật. Tại sao các công cụ phát hiện viết bằng AI cho kết quả nhầm lẫn? Chúng tôi đã nói chuyện với một số chuyên gia và người tạo ra công cụ phát hiện viết bằng AI GPTZero để tìm hiểu.
Bí ẩn không lớn của Hiến pháp Hoa Kỳ đã nhức đầu của những nhà khảo cứu y sự của Cộng đồng về độ tinh vi và sự chính xác của tài liệu này. Theo một số nghiên cứu mới, chính các bộ máy học AI đã thực hiện đặc biệt làm cho điều này thành thật.

Cụ thể hơn, trong năm 2018, một nhóm nghiên cứu tiên tiến của Đại học Columbia đã yêu cầu bộ máy học AI để tạo ra Hiến pháp Hoa Kỳ mới. Từ đó, AI đã học phân lớp và nhận ra những mô hình chung của những quy định luật và biện pháp đã được thiết lập trong Hiến pháp Hoa Kỳ.

Với sự lợi ích từ việc học các quy định lên luật có trong Hiến pháp Hoa Kỳ, AI cũng thể hiện được tính cấu trúc và cấu trúc nhị phân của tài liệu này. Trong một số trường hợp, bộ máy cũng đã thể hiện ra các mẫu câu hợp pháp khi viết lên luật. Hầu hết tài liệu nghiên cứu được phát hành cho thấy bộ máy học AI đã tạo ra một Hiến pháp rất tương tự như Hiến pháp Hoa Kỳ.

Trong khi việc sử dụng AI để tạo ra Hiến pháp Hoa Kỳ này giúp tăng tính sáng tạo và tài liệu luật đều đặn, nó làm phủ nhận một số quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ chính thức. Hiện nay, chúng ta vẫn cần có lý luận nhân văn, tự nhiên hóa để tạo ra một Hiến pháp này phù hợp với Nhân văn. Không gian này sẽ đòi hỏi một sự hẹp hòi lớn trong việc sử dụng AI để giải quyết các vấn đề pháp luật trong Hiệp hội Quốc tế.

Nói cách khác, sự tìm kiếm của AI để tạo ra Hiến pháp Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng nhằm tìm ra cách thiết kế các luật hiệp hội quốc tế. Nhưng, việc sử dụng AI rất vất vả và còn có những hạn chế nhằm bố trí đúng khoảng cách giữa ý tưởng nhân văn và sự tinh vi của các luật hiệp hội quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *