Tại sao bạn biết ăn dầu mỡ nhiều không tốt cho sức khỏe mà bạn vẫn cứ ăn?

Tại sao bạn biết thức khuya không tốt cho sức khỏe mà bạn vẫn thức?
Tại sao bạn biết tập thể dục tốt cho sức khỏe mà bạn vẫn không tập?
Tại sao bạn biết đọc sách tốt cho bản thân mà bạn vẫn không đọc?

Ngay cả những việc bạn đã biết trước kết quả mà bạn còn không làm, đừng nói gì tới những việc bạn chưa biết trước kết quả ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *