r/SuicideWatch

Tôi nghĩ là cậu bé ấy đã cứu rỗi cuộc đời tôi trong khi chính cậu ấy cũng không biết điều này

u/frankdowntown (2.5k points – x2 golds – x1 narwhal salute – x1 all-seeing upvote) Tôi nghĩ là cậu bé ấy đã cứu rỗi cuộc đời tôi trong khi chính cậu ấy cũng không biết điều này. Tôi bị trầm cảm và đã từng có ý nghĩ tự tử. Tôi nghĩ về cách để tự tử.…

Continue reading