Tại sao cá voi lại không bị ung thư?

#170 #MediumTại sao cá voi lại không bị ung thư?Những động vật to lớn không bị ung thư. Và có thể điều đó sẽ giúp chúng ta xác định bước tiếp theo trong cuộc chiến chống lại căn bệnh chết người này.————————Tác giả: Travis HoranUng thư là 1 thực trạng sinh học tàn khốc với…

ĂN TRÁI CÂY KHI BỤNG RỖNG

#30P_Share ĂN TRÁI CÂY KHI BỤNG RỖNG (Bác sĩ Stephen Mak) 💚 Gần đây, tỷ lệ thành công của tôi trong việc điều trị ung thư là khoảng 80% . Bệnh nhân ung thư lẽ ra không phải chết. Cách điều trị ung thư đã được tìm ra, chỉ là chúng ta có tin hay…

Điểm lại những lần quân Việt tiến đánh Trung Quốc (P1 – Thời Tiền Lê, Thời Lý)

Điểm lại những lần quân Việt tiến đánh Trung Quốc (P1 – Thời Tiền Lê, Thời Lý)Lịch sử gìn gữ giang sơn của người Việt cũng ghi nhận nhiều lần quân Việt tiến đánh Trung Quốc. Nhưng khác với các cuộc xâm lược của Trung Quốc, các cuộc tiến đánh của quân Việt đa phần…