Bạn nên biết

u/VannieThePlaneNerd (11.2k points – x1 silver) Bạn nên biết có một trang web tên là haveibeenpwned cho phép bạn xem email của bạn có xuất hiện trong bất kỳ vụ rò rỉ dữ liệu trên bất kỳ trang web nào không. Nếu bạn đang lo rằng mật khẩu của bạn có thể đã bị rò…

Continue reading

Vệ binh Thụy Sĩ.Vệ binh Thụy Sĩ (tiếng Ý: Guardia Svizzera) là đội binh Thụy Sĩ chịu…

Vệ binh Thụy Sĩ.Vệ binh Thụy Sĩ (tiếng Ý: Guardia Svizzera) là đội binh Thụy Sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Giáo hoàng và thành Vatican. Đội quân này được gọi là “Đội quân nhỏ nhất thế giới”. Đây cũng là đội quân nổi tiếng thiện chiến và lâu đời nhất thế giới.Đội quân này…

Continue reading