is-how-to-save-money

chung-ta-se-co-co-hoi-tiet-kiem-tien-khi-peacock-tang-gia-dang-ky-vao-thang-toi-day-la-cach-de-tiet-kiem-tien.

is how to save money Chúng ta sẽ có cơ hội tiết kiệm tiền khi Peacock tăng giá đăng ký vào tháng tới. Đây là cách để tiết kiệm tiền.

for the ad-free version, which will now cost $11.99 a month, up from $9.99.

Người dùng Peacock sẽ phải trả nhiều hơn bao giờ hết cho dịch vụ streaming này. Giá sẽ lên đến 5,99 USD – tăng lên từ 4,99 USD – cho các thuê bao hàng tháng có quảng cáo, điều này có nghĩa là mức phí hàng năm sẽ tăng lên 10 USD lên 59,99 USD một năm. Cũng có tăng giá cho phiên bản không quảng cáo, nó sẽ bây giờ là 11,99 USD một tháng, tăng lên từ 9,99 USD. Các lựa chọn tốt nhất thay thế Netflix: Xem phim khác ở nơi khác.

Continue reading