VỀ VIỆC ĐÒI ĐẤT 7 CHÂU HƯNG HÓA

Năm Quang Trung thứ 4, triều Tây Sơn gửi thư sang vua Thanh nhờ tổng đốc Lưỡng Quảng chuyển đạt để đòi lại đất cũ: Tờ biểu của Quang Trung viết: “ … Ở đất Hưng Hóa và Tuyên Quang, biên giới trước kia, tiền nhiệm Vân Quý Tổng đốc Ngạc Nhĩ Thái đã vâng…

Sống ảo cho giới trẻ

#checkinVietNam #checkinhHanoi 😌 Hà nội cái gì cũng rẻ Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi…!!!🤝 🍂📸🍂 #20_QUÁN_CAFE_CHECK_IN sống ảo cho giới trẻ Hẹn nhau cuối tuần này đến cafe check in tám chuyện và thưởng thức những ly nước mát lạnh sau mùa dịch đi các bạn. Bài viết này mình dành cho những…

Nguồn: Nam Quốc Sơn Hà 南國山河

[TRÚC LÂM ĐẠI SĨ XUẤT SƠN ĐỒ – KẾT TINH VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ] “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” (竹林大士出山圖) được ra đời vào khoảng cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV (theo Trần Quang Đức), là giấy quyến bao gồm họa phẩm tranh thủy mặc kết hợp nghệ thuật thư…