JOACHIM VON RIBBENTROP, CÂU CHUYỆN VỀ MỘT HỌC SINH YẾU KÉM ĐÃ TRỞ THÀNH NGOẠI TRƯỞNG CỦA ADOLF HITLER

JOACHIM VON RIBBENTROP, CÂU CHUYỆN VỀ MỘT HỌC SINH YẾU KÉM ĐÃ TRỞ THÀNH NGOẠI TRƯỞNG CỦA ADOLF HITLER Joachim von Ribbentrop (1893 – 1946) là một nhân vật nổi bật trong chính quyền của Đức Quốc xã, nhất là trong giai đoạn ông ở vị trí người lãnh đạo Bộ Ngoại giao Đức. Tầm…