Những công ty lớn về làm thế nào để xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, bao gồm cả sự tương thích và thích ứng

Doanh nghiệp lớn cần thiết phải tạo nên một môi trường làm việc linh hoạt, tương thích và thích ứng nhằm cung cấp cho nhân viên cơ hội phát huy năng lực và sức sống để tái tạo tầm nhìn để tạo ra thành công trong cuộc sống và công việc.

Continue reading

Khởi nghiệp: Sự thích ứng và linh hoạt

Lắng nghe những khuyến khích và muốn bước tới thành công? Những bước đầu tiên = sự thích ứng nhanh và linh hoạt. Thành công đối với những khởi nghiệp có thể là nơi đến của những cạm bẫy, nhưng để trở thành một doanh nhân thành công, biết cách tìm kiếm cộng đồng, ứng dụng sự thích ứng nhanh và linh hoạt là rất quan trọng.

Continue reading

Câu nói tâm linh về gia đinh

Việc sống dưới gần cùng một mái nhà là những khoảnh khắc tuyệt diệu, trải nghiệm quan trọng nhất trong cuộc sống. Câu nói tâm linh này là dấu hiệu thể hiện niềm tin vào gia đình, một lời quà lớn nhất thế giới.

Continue reading
Kết quả sau công cuộc NGÀN NĂM BẮC TIẾN của Cham-pa, là CUỘC CHIẾN TRĂM NĂM đầy khốc…

Kết quả sau công cuộc NGÀN NĂM BẮC TIẾN của Cham-pa, là CUỘC CHIẾN TRĂM NĂM đầy khốc liệt

Kết quả sau công cuộc NGÀN NĂM BẮC TIẾN của Cham-pa, là CUỘC CHIẾN TRĂM NĂM đầy khốc liệt. Lập quốc vào đầu công nguyên. Gần như năm nào Lâm Ấp cũng ra cướp phá vùng đất phía bắc của họ. Cho đến giữa thế kỷ III, nhân cuộc khởi nghĩa của Triệu Ẩu, Lâm…

Continue reading
r/WritingPrompts

Bạn có khả năng nhìn trộm linh hồn của mỗi người để biết họ là ai trong kiếp trước

u/Shir0_1(2.1k points) [WP] Bạn có khả năng nhìn trộm linh hồn của mỗi người để biết họ là ai trong kiếp trước. Một vài người bạn của bạn từng là hoàng đế hoặc nhà vua. Một vài người khác là pharaoh hoặc tộc trưởng. Bạn thấy thật kỳ lạ khi quá nhiều nhân vật lịch…

Continue reading