lexus-tz-den-nhu-mot-suv-dien-3-hang-moi.

Lexus TZ đến như một SUV điện 3 hàng mới.

way.

Tin tức Lexus TZ đến như một SUV điện 3 hàng mới. Các thương hiệu mới từ Anh quốc cho thấy sự đến của mẫu mới. Lexus đã bước vào lĩnh vực mới với crossover 3 hàng TX ở Mỹ, nhưng một thương hiệu mới được CarBuzz phát hiện tại Văn phòng Bản quyền Trí tuệ Anh quốc cho thấy một phiên bản điện sẽ đến.

Continue reading