google-da-noi-rang-ho-se-han-che-cac-lien-ket-tin-tuc-canada-hon-la-tra-tien-cho-nha-xuat-ban.

Google đã nói rằng họ sẽ hạn chế các liên kết tin tức Canada hơn là trả tiền cho nhà xuất bản.

.

Google đã nói rằng nó sẽ loại bỏ các liên kết tin tức Canada khỏi kết quả tìm kiếm và các sản phẩm chính khác của nó khi Luật Tin tức Trực tuyến Canada được áp dụng trong tháng tới. Hành động dũng cảm này đến ít hơn một tuần sau khi Meta đã thông báo sẽ ngắt kết nối các liên kết tin tức của người dùng Canada trên Facebook.

Continue reading
meta-canada-bao:-khong-co-tin-tuc-cho-ban!

Meta Canada báo: Không có tin tức cho bạn!

the social media platforms.

Meta vẫn giữ vững quyết định của mình – công ty mạng xã hội lớn nói rằng họ sẽ thực hiện lời đe dọa cắt ngắt truy cập tin tức của người Canada sau khi đã qua Đạo luật Tin tức Trực tuyến được tranh luận nhiều. Việc tắt bỏ tin tức có thể làm rung động nghiêm trọng truy cập tin tức của hơn 20 triệu người Canada sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Continue reading