johnson-&-johnson-da-kien-chinh-quyen-biden-ve-thoa-thuan-gia-thuoc-medicare.

Johnson & Johnson đã kiện chính quyền Biden về thỏa thuận giá thuốc Medicare.

Amendment and the Administrative Procedure Act.

Johnson & Johnson đã tố cáo chính quyền Biden vào thứ Ba về quyền mới của Medicare để giảm giá thuốc, đưa nó thành công ty thuốc thứ ba để thách thức điều khoản tranh cãi của Hiến pháp Giảm độ lạm phát. Tố cáo được đưa ra trước tòa án liên bang tại New Jersey tranh luận rằng thỏa thuận Medicare vi phạm Đảng cộng sản và Hiến pháp Thực thi Hành chính.

Continue reading