NIỀM TIN QUẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI !

Bốn anh em cùng lên con thuyền nhỏ, quyết tâm vượt biển, tìm Thánh địa lý tưởng. Trên đường đi, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, sấm sét vang trời, mưa như xối nước… Anh cả sợ quá hồn bay phách lạc, run lẩy bẩy nói: “Quay lại mau, trở về thôi”. Anh hai sợ…

Continue reading