Một cây con tôi trồng bắt đầu chết

???Một cây con tôi trồng bắt đầu chết. Tôi thấy lo lắng nhiều vì tôi rất yêu cây. Tôi Nhờ các chuyên gia trồng cây đến giúp chăm sóc nhưng cây vẫn tiếp tục chết dần. Cuối cùng, tôi lấy vòi nước tưới đẫm rễ hai lần 1 tuần suốt 1 tháng. Đột nhiên những cành chết nọ ra lá sum suê. Tất cả nó chỉ cần là 1 ít nước. Bây giờ nó lại khỏe mạnh và um tùm.
???Nó chỉ cần 1 môi trường để phát triển. Con người cũng thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *